Stadgar

Stadgar är beteckningen på de interna regler som gäller för föreningen. Stadgarna har framför allt betydelse fördet praktiska arbetet i föreningen och för att ge föreningen karaktär och motivera dess verksamhet. Mer information finns att hitta på Skatteverkets hemsida Klicka här! Stadgar – Brf Mosshagestigen 2019-05-08