Riktlinjer – altan, häck och staket

Boende i markplan får i anslutning till sin altandörr och/eller ytterdörr, tillsvidare utan kompletterande årsavgift eller avgäld, bygga marknära altaner och/eller inrama mark anpassade till förutsättningarna för den enskilda lägenheten. Altaner/inramning av mark får inte skada fasader, mark och befintlig växtlighet. Där växtlighet anses onödig tas beslut i samråd mellan boende, direkta grannar och styrelsen … Fortsätt läsa Riktlinjer – altan, häck och staket