Integritetspolicy

Brf Mosshagestigen, 769615-9032, Mosshagestigen 9, 144 51 Rönninge är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Brf Mosshagestigen värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Det är Brf Mosshagestigens målsättning att följa alla vid var tid gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. Denna policy hjälper dig bl.a. att förstå vilken slags information som samlas in och hur denna används.

Personuppgifter som vi behandlar

Brf Mosshagestigen samlar in och behandlar personuppgifter om dig som medlem. Bostadsrättsföreningen har att upprätthålla och hantera lägenhets- och medlemsregister enligt lag. De personuppgifter Brf Mosshagestigen samlar in är de som krävs enligt lag och behövs för att fullfölja ändamålet med bostadsrättsföreningen stadgar. Insamlandet och registreringen sker hos föreningens förvaltare – Fastum.
De personuppgifter Brf Mosshagestigen samlar in är:

  • Kontaktuppgifter (för och efternamn, adress, e-postadress och telefonnummer)
  • Identifikationsuppgifter (för och efternamn, födelsedatum och personuppgifter)
  • Uppgifter om medlemskap i bostadsrättsföreningen (medlemskap, andelstal och lägenhetsnummer
  • Finansiella uppgifter uppgifter (uppgifter om ägande, skulder, arvoden, betalda eller obetalda avgifter och kreditupplysningar)

Brf Mosshagestigen samlar in och behandlar personuppgifter om dig som kontaktperson för någon av våra leverantörer. De personuppgifter Brf Mosshagestigen samlar in är:

  • Kontaktuppgifter (för och efternamn, adress, e-postadress och telefonnummer )

Ändamålen med behandlingen av personuppgifter

De huvudsakliga ändamålen med bostadsrättsföreningens behandling av personuppgifter är att uppfylla de krav som bostadsrättsföreningen har för att driva sin verksamhet.

För dig som är medlem innebär det att Brf Mosshagestigen hanterar dina personuppgifter för att sköta bostadsrättsföreningens medlems- och lägenhetsregister. Vi hanterar dina personuppgifter för att sköta avisering, ut- och inbetalningar samt bokföring. Vi hanterar även dina personuppgifter för att kunna kontakta dig i sådana ärenden som berör dig som boende i bostadsrättsföreningen.

För dig som är hyresgäst innebär det att Brf Mosshagestigen hanterar dina personuppgifter för att sköta bostadsrättsföreningens lägenhetsregister. Vi hanterar dina personuppgifter för att sköta avisering, ut- och inbetalningar samt bokföring. Vi hanterar även dina personuppgifter för att kunna kontakta dig i sådana ärenden som berör dig som boende i bostadsrättsföreningen.

För dig som hyr lägenhet i andra hand hos någon av våra medlemmar hanterar Brf Mosshagestigen dina personuppgifter för att dels kunna hantera samtycket till uthyrningen samt dels kunna komma i kontakt med dig i sådana frågor som rör ditt boende i bostadsrättsföreningen.

För dig som kontaktperson för någon av bostadsrättsföreningens leverantörer så hanterar Brf Mosshagestigen dina personuppgifter för att upprätta hålla ett leverantörsregister och sköta samarbetet med din arbetsgivare.

Vi använder endast dina personuppgifter för det ändamål för vilket Brf Mosshagestigen har samlat in dem för.

Hur skyddas personuppgifterna?

För att hålla de personuppgifter Brf Mosshagestigen behandlar i säkert förvar har föreningens styrelse vidtagit flera säkerhetsåtgärder. Styrelsen har implementerat säkerhetsrutiner och arbetssätt för att uppfylla detta. Vidare är tillgång till de utrymmen där personuppgifterna lagras begränsad till styrelsens medlemmar och till föreningens förvaltare.

Hur länge sparas personuppgifterna?

Personuppgifterna sparas tills du utträder ut Brf Mosshagestigen.

Tillgång till, uppdatering och korrigering av dina personuppgifter

Du har, enligt gällande personuppgiftslagstiftning, rätt att en gång per kalenderår gratis få besked om vilka personuppgifter som behandlas om dig, oavsett hur dessa samlats in. Om du vill ha sådan information ska du lämna in en skriftlig begäran till oss. Begäran ska enligt gällande personuppgiftslagstiftning skickas in underskriven av dig per post till den adress som anges på http://www.brfmosshagestigen.se/om/styrelsen/. Den kan alltså inte skickas per e-post.

Brf Mosshagestigen vill säkerställa att dina personuppgifter är korrekta och uppdaterade. Om någon av de uppgifter du lämnat till Brf Mosshagestigen förändras, t.ex. om du ändrar din e-postadress eller namn, vänligen lämna korrekta uppgifter genom att skicka ett e-postmeddelande till: info@brfmosshagestigen.se eller via föreningens förvaltare. Du har rätt att när som helst begära att personuppgifterna rättas.

Ändringar i Integritetspolicy

Brf Mosshagestigen förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna Integritetspolicy när som helst i tiden i den utsträckning ändringarna är nödvändiga för att åtgärda störningar eller för att uppfylla nya legala eller tekniska krav. Alla ändringar av denna Integritetspolicy kommer att publiceras på www.brfmosshagestigen.se.