Ordinarie årsstämma – Preliminär datum 29 maj.

Stadgar – Styrelsen har tagit del av synpunkter som har kommit in efter stämman i december och arbetar med att ta fram ett nytt förslag. Ambitionen är att skicka ut förslaget till medlemmarna i god tid innan stämman.

Motioner –  Medlem som önskar få ett ärende behandlat vid föreningsstämma ska anmäla detta senast den 1 februari eller inom den senare tidpunkt styrelsen beslutat.

Hyresförhandlingar – Styrelsen har under våren arbetat tillsammans med föreningens advokat med en strategi för hyresförhandling. 

Regler för tvättstuga

Allmänna regler:

1. Använd tvättstugan med hänsyn till övriga.
2. Rengör eventuella spill eller kladd på alla ytor (maskiner, bord och golv). Lämna alltid tvättstugan i det skick du själv vill hitta den.
3. Rapportera eventuella problem eller skador till fastighetsförvaltaren omedelbart.

Regler för användning:

1. Varje hushåll har rätt till 4 timmars tvättid per bokning, där torktiden är inkluderad i dessa 4 timmar.
2. Varje hushåll har rätt till högst 7 bokningar per månad.
3. Bara en bokning kan vara aktiv i tvättstugan åt gången.

//Styrelsen