Hösten 2016 påbörjades arbetet med passagesystemet i etapp 1 i området.
Detta innebär att det kommer att installeras skalskydd, digitala våningsregister, digitala postboxar samt tidningshållare i terrasshus, punkthus, tvättstugor och gemensamma förråd.

Varje lägenhet ska ha 3 taggar som kommer att kunna användas på passageläsare till entré, cykelrum, soprum och förråd samt till postfack och tvättstugebokning.

I och med installationen av passagesystemet kommer boende att använda tagg för att ta sig in i fastighet och tvättstuga, posten kommer att hämtas i postboxen i entrén (med undantag för tidningar som lämnas i tidningshållare utanför respektive lägenhetsdörr) och tvättstugan kommer att kunna bokas på en digital tavla i entrén eller via webben.

Bakdörrarna som i nuläget är låsta på alla terrasshusen kommer att utrustas med nödöppningshandtag och kommer fortsättningsvis vara låsta och utnyttjas som nödutgång.

Kostnad för extrataggar: 250kr/tagg

Formulär (summera.support)

Vid beställning måste ert 5-siffriga lägenhetsnummer uppges

OBS!! Vid förlust av tagg måste det felanmälas snarast för att spärra behörigheten och förhindra att obehöriga får tillgång till våra utrymmen!