Rondering och inventeringar

Under vecka 16 och 17 kommer styrelsen att påbörja arbetet med att inventera staket och altaner. Anledningen är att styrelsen har fått in flera ärenden där det ifrågasätts om alla följer stadgar och regler.

Styrelsen kommer också att genomföra en inventering av alla gamla soprum med planen att rensa och rengöra dem. Tanken är att göra dem tillgängliga för uthyrning av föreningens medlemmar och att undersöka om några av dem kan användas som MC-förråd, då det finns många medlemmar som önskar detta.

Arbetet innebär att styrelsen kommer att gå runt på hela området, både fram- och baksidan av husen. Arbetet kommer att ske på eftermiddagen och kvällen.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen