Att bo i bostadsrätt innebär att ingå i en gemenskap. I all gemenskap måste det finnas regler för att allt skall fungera. Vår målsättning är att alla ska ha det så trivsamt som möjligt och därför har vi några enkla trivselregler. Om dessa följs bidrar vi till en bra grannsämja, att vårt område ser snyggt och attraktivt ut. Vi slipper också onödiga kostnader. Ett välskött hus ger dessutom våra lägenheter ett högre värde.

Kör sakta inom området, MAX 5 km/h

Parkera endast 5 min för i- och urlastning

Häng balkonglådor och paraboler (kontakta sytelsen innan du sätter upp en parabol) på insidan av balkongen, för att minimera risken att de skadar någon ifall de lossnar

Ska du bygga om eller reparera? Berätta för grannarna i förväg

Om du planerar omfattande förändringsarbeten exempelvis altan/uteplats, markis, inglasad balkong m.m. kontakta styrelsen eller föreningens förvaltare. Du kan bli ersättningsskyldig om du bygger eller ändrar något i lägenheten utan att ha styrelsen godkännande. 

Alla boende på Mosshagestigen uppmanas att ska hålla prydligt och ordningsamt på marken i anslutning till sina lägenheter.

Borra, spika och hamra gärna mellan kl. 08.00 och 20.00. Men låt verktygen vila under resterande tid och meddela grannarna om du har tänkt att jobba mer än några timmar

Många vill sova efter kl. 22.00. Om du inte hör till dem, sänk volymen på TV, radio och kör helst inte diskmaskin och tvättmaskin sent

Planerar du en fest? Bjud in gärna dina grannar eller förvarna dem åtminstone. Största möjliga tystnad ska råda mellan kl. 22.00 och 08.00

Grillning i området. Ta alltid stor hänsyn till dina grannar när du använder din balkong eller baksida för olika aktiviteter. Grillning får endast ske på markplan.

Kan du inte sluta röka? Rök i varje fall inte i föreningens allmänna utrymmen, t ex trappuppgångar, hissar eller direkt utanför porten. Och ta med dig fimpen.

Ställ cyklar och barnvagnar i avsedda cykel- och barnvagnsförråd för att underlätta framkomligheten för städpersonal samt för ambulanspersonal och brandmän vid en eventuell olycka

Hundar ska vara kopplade och bajset ska plockas upp

Det är förbjudet att tvätta eller spola av fordon på föreningens mark