Efter ordinarie stämma 2022 består Brf Mosshagestigens styrelse av:

Ordförande

Magnus Winterfell

Ledamöter

Daniel Saavedra
Johannes Tsintziras
Jonas Åslev

Suppleant

Gemma Doubledee
Peter Malmström

Föreningens organisationsnummer är: 769615-9032

Har du förslag eller vill komma i kontakt med styrelsen:
E-post: info@brfmosshagestigen.se
Adress: Mosshagestigen 9, 144 51 Rönninge