Parkeringsmöjligheter för boende finns i form av utomhusparkering eller carport. Det kan finnas risk för kö men det går att få tillstånd att parkera på gästparkeringen under tiden man väntar på sin första parkering.

Kostnader och regler:

 • Priser för parkering:
  1. Carport 450kr per månad
   Parkeringsplats 250kr per månad
  2. Tillfälliga boendestillstånd (30 dagar) 400kr per månad
 • Max två parkeringsplatser per hushåll, varvad max en carport
 • Max en carport per hushåll
 • Tillfälliga boendetillstånd kommer ENDAST kunna tilldelas till de som väntar för din FÖRSTA parkering
 • Parkeringstillstånd för att stå på gästparkeringen till reducerat pris erbjuds de boende som står i kö till sin första parkeringsplats
  • Har du blivit erbjuden en parkeringsplats och tackat nej har du ej rätt till parkeringstillstånd
 • Har du tackat nej till erbjudande om parkeringsplats två gånger raderas du helt ifrån kön och  måste ansöka på nytt

Du som medlem i föreningen kan själv ställa dig i kö, detta gör du genom länken nedan.

https://smartpark.adex.se/my_page/locations/283f9cf6-629e-4649-b648-37496e895302/waiting_list_positions/new