Välkommen till
Brf Mosshagestigen

Mosshagestigen består av blandad bebyggelse såsom fyravåningsterrasshus och tvåvåningspunkthus, tvåvånings fyrfamiljshus, tvåvåningsradhus och två våningsgruppboenden och är byggt i form av mindre gårdar. Lägenhetsstorlekarna är mellan 1,5 rum och kök på 45m² upp till 5 rum och kök på 125m². I området finns det totalt 359 bostäder. Till varje bostad finns det ett separat förråd.

Tvättstugor finns dels i friliggande hus utspridda i området och dels i entréplanet i terrasshusen.

För barn finns många fina lekplatser. Det finns också en stor gräsplan intill området som kan användas för bollspel.

Föreningen har också en fritidslokal att hyra till självkostnadspris.

Parkeringsmöjligheter för boende finns i form av utomhusparkering eller carport (max två platser per hushåll). Det kan finnas risk för kö men det går att få tillstånd att parkera på gästparkeringen under tiden.