Kort om Salems kommun

För drygt 700 år sedan, 1283, omnämns sockennamnet Slaem för första gången i ett brev från kung Magnus Ladulås. Senare ändrades namnet till Slem, men ingen av dessa former av namnet klingar kanske så vackert. Det nuvarande namnet Salem är först känt 1556, men började användas allmänt först under 1600-talet. Namnet torde vara inspirerat av bibelns Salem.

Salem ligger i den nordvästra delen av det forntida södermannalandskapet Tör, nuvarande Södertörn i södra Stockholms län, mellan de större kommunerna Botkyrka och Södertälje.

Ett stort antal fornlämningar söder om Bornsjön visar att den dåtida viken av Mälaren var en bra boplats. Här finns en obruten följd av lämningar från stenåldern till vår egen tid. Salems socken har också en lång historia. Det äldsta minnesmärket är Salems kyrka från början av 1100-talet. Vid kyrkan har en fornminnesstig anlagts och den visar bl a gravplatser och skärvstenshögar från järn- och bronsåldern.

Bra tågförbindelse med Stockholms city och närheten till E4 gör att Salem ”ligger bra till”. Med tåg eller bil når man Stockholms city på ca 35 minuter.

Antal invånare (2013): drygt 15 800
Areal: 71 km² (varav 64 km² är land)
Skattesats (2013): 32,94 för medlemmar i svenska kyrkan och 32,10 för icke medlemmar i svenska kyrkan

Läs mer om:
Salems kommun
Kommundelarnas Historia