Trivselgrupp

Vad gör en trivselgrupp?

  • Planerar för höst- och vårdstädsdagar i området
    • Planeras tillsammans med Styrelsen
  • Planerar och samordnar föreningsgemensamma aktiviteter
  • Ser över vad som behövs göras i området
  • Ordnar material till det som behövs på höst- och vårdstädsdagar

Tanken med trivselgruppen är att genom enkla medel avlasta styrelsen och att hjälpa hålla kostnaderna nere för föreningen.

Eftersom trivselgruppen inte har någon ekonomisk ansvar, måste inköp beslutas av styrelsen.