Ibland händer det att någon har för hör volym på musiken eller på annat sätt kan uppfattas som störande och trotts påringning slutar det inte. Då kan man använda föreningens störningstjänst, RAPID Bevakning.
En utryckning kostar 1800kr för den som stör. Om en utryckning inte tolkas som en störning kan den som har ringt bli betalningsskyldig.

Tel. 08-212 330