Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler till nyttjande mot ersättning och utan tidsbegränsning. Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen.

Bildandet av Brf Mosshagestigen u.b. ägde rum 2006-12-13. Bostadsrättsföreningen registrerades hos Bolagsverket 2007-01-22. Föreningens ekonomiska plan registrerades 2008-02-05 och nuvarande stadgar registrerades hos Bolagsverket 2010-09-14.

Föreningen förvärvade fastigheten Salem Mosshagen 1 2008-02-07. Den totala anskaffningskostnaden uppgick till 413 427 000 kr.

Föreningen äger och förvaltar fastigheterna:
Salem Mosshagen 1
Salem Församling

Föreningens fastighet är belägen med adresserna Mosshagestigen 1 – 219 och 2 – 220 i Rönninge. Föreningens fastighet är belägen på Mosshagestigen 1-220 i Salem. Fastighetsbeteckningen är Salem Mosshagen 1. Tomtareal med Äganderätt är 103 293 kvm. Fastigheten är fullvärdesförsäkrad genom TryggHansa. Byggnaderna är anslutna till Södertörns fjärrvärmeverk.

Nybyggnadsår och värdeår är 1990-1991.

Antal bostäder: 359
Antal lokaler: 7
Antal parkeringsplatser: 266
Antal platser med carport: 63
Antal garageplatser: 1
Antal terrasshus: 7 st i fyra våningar
Antal radhus: 15 längor med 4-5 hus i varje
Antal punkthus: 9 st med vardera 8 lägenheter
Antal fyrfamiljshus: 28 st
Antal gruppboenden: 2 st