Hösten 2016 påbörjades arbetet med passagesystemet i etapp 1 i området.
Detta innebär att det kommer att installeras skalskydd, digitala våningsregister, digitala postboxar samt tidningshållare i terrasshus, punkthus, tvättstugor och gemensamma förråd.

Varje lägenhet ska ha 3 taggar som kommer att kunna användas på passageläsare till entré, cykelrum, soprum och förråd samt till postfack och tvättstugebokning.

I och med installationen av passagesystemet kommer boende att använda tagg för att ta sig in i fastighet och tvättstuga, posten kommer att hämtas i postboxen i entrén (med undantag för tidningar som lämnas i tidningshållare utanför respektive lägenhetsdörr) och tvättstugan kommer att kunna bokas på en digital tavla i entrén eller via webben.

Bakdörrarna som i nuläget är låsta på alla terrasshusen kommer att utrustas med nödöppningshandtag och kommer fortsättningsvis vara låsta och utnyttjas som nödutgång.

Om man har behov av fler taggar:

Kostnad för extrataggar: 200kr/tagg

Felanmälan: https://www.90220.se/kundservice/mosshagestigen alternativt via telefon på telefonnummer 90 220

Vid beställning måste ert 5-siffriga lägenhetsnummer uppges

OBS!! Vid förlust av tagg måste det felanmälas snarast för att spärra behörigheten och förhindra att obehöriga får tillgång till våra utrymmen!

Lathundar

Boka med Wallpad

Hämta post