Parkeringsmöjligheter för boende finns i form av utomhusparkering eller carport. Det kan finnas risk för kö men det går att få tillstånd att parkera på gästparkeringen under tiden man väntar på sin första parkering.

Kostnader och regler:

 • Priser för parkering:
  1. Carport 400kr per månad
   Parkeringsplats 200kr per månad
  2. Tillfälliga boendestillstånd (30 dagar) 350kr per månad
 • Max två parkeringsplatser per hushåll, varvad max en carport
 • Max en carport per hushåll
 • Tillfälliga boendetillstånd kommer ENDAST kunna tilldelas till de som väntar för din FÖRSTA parkering – gäller från 1 juli 2019
 • Priset för andra parkering kommer att förändras – En höjning är att vänta. Det är dock inte beslutad när men kommer att aviseras i god tid innan

Du som medlem i föreningen kan själv ställa dig i kö, detta gör du genom denna länk:https://smartpark.adex.se/my_page/regions/brf-mosshagestigen/waiting_list_positions/new