Info om pågående arbeten. Belysning, trappor, taktvätt, krav från postnord m.m.

Belysning

Äntligen har arbetet med gatubelysningen kommit igång. Samtliga gatustolpar bytts ut som gör att det blir ljusare på vår gata. Det är stor skillnad och vi i styrelsen är väldigt nöjda med resultatet.

Buskar

Tyvärr har detta inte gått som planerat alls. Alla buskar som har tagits bort av föreningen ska ersättas. Det är inte alls meningen att stubbar ska vara kvar. Vi har pratat med entreprenören och en orsak har varit att leveranser har blivit försenade. Hur som helst ska alla buskar åtgärdas.

Krav från Postnord

För drygt ett år sedan kom det nya krav för postutdelning. Enkel förklarat betyder det nya kravet att alla postlådor ska ut på bilvägen. Efter en lång förhandling har vi kommit överens om att all post som inte delas ut i en trapphus ska lokaliseras i tvättstugorna. Det innebär att de som bor i radhus eller fyrfamiljehus kommer att få hämta sin post i närmaste tvättstuga.

Ett utrymme med nya postfack kommer att göras ordning i varje tvättstuga. Mer information med exakt datum och kommer efter hösten.

Postnord har inte givit mycket utrymme till förhandling och alternativet till denna förändring/lösning är att alla boenden får hämta sin post vid närmaste utdelningsställe som för oss på Mosshagestigen ligger just nu i Tullinge.

Taktätt

Nu är alla tak i carportarna. Tyvärr hinner inte entreprenören med alla tak i år men ett prov kommer att göras i vissa hus. Mer information kommer det i brevlåda och anslagstavlor till de som berörs.

Återvinningen vid ingången till Mosshagestigen

Återvinningen är en tråkig historia där det samlas mycket skräp och skräp som inte borde finnas där. Bara under sommaren har det funnits allt från kontorsstolar och barnvagnar till färgburkar och madrasser. Det ser inte trevligt ut och det drar till sig ohyra.

Därför har styrelsen beslutat att se över om vi verkligen behöver detta kvar och vilka alternativ som kan finnas för oss. Återvinningen är en tjänst som kommunen har för Salem bor men när det inte sköts och det ser skräpigt ut så drabbar det oss på föreningen.

Mer information kommer när en förändring blir aktuellt.

Trappor vid fyrfamiljehusen

Tillsammans med vår förvaltare Fastum och entreprenören Hantverksspecialisten har vi genomfört en kartläggning av alla trappor och gjort en prio lista. Styrelsen har arbetat fram en plan genomförs under hösten 2021.