Taktvätten – Det har tyvärr blivit fördröjningar i arbetet. Återkommer med datum för när arbetet kan återupptas.

Taggar till passeringssystemet – Saknar du taggar eller behöver du fler? Beställ det genom formuläret under Kontakta oss.

Post – Arbetet med postboxarna i tvättstugorna är snart klar och datum för driftsättning kommer inom kort.

Förpacknings- och tidningsuppsamlig – Den här platsen har sedan länge varit ett problem i vår område. Det ser mer ut som en sopstation än en insamlingsstation emellan åt. Efter överenskommelse med Kommunen kommer den att flyttas (eventuellt ska den flyttas nära paddelbanan efter rondellen mot motorvägen men inte beslutad av kommunen än).

Föreningsstämma – Föreningsstämma är planerad onsdag den 1 juni 2022 i Murgrönan.