Och då kom snön…

Tänk på att det är mycket snö som har kommit på väldigt kort tid och att snöröjningen tar tid. Och som det ser ut just nu kommer det mer kyla och snö. Så tänk på att den kan vara halt på visa ställen.

http://www.svt.se/vader/fragor_och_svar/busvader-narmaste-dygnet

Snöplan Brf. Mosshagestigen vintern 2016-2017

Föreningen röjer alla ytor i området förutom de förhyrda parkeringsplatserna samt de boendes egna ingångar (radhusen och fyrfamiljshusen). Alltså röjes alla vägar, gästparkeringar, handikapp parkeringar, utanför tvättstugor, utanför miljöstugor, utanför hushållssoprum, utanför förråden, vid entréerna på terrasshusen, punkthusen och gruppboende.

Vid en utringning åker både maskinella resurser och manuella resurser ut, men det betyder inte att dem är där samtidigt. Ibland kan dem maskinella resurserna vara där innan dem manuella och tvärtom. Efter varje röjning sandas alla ytor.