Det blir fler och fler bilar och trycket på föreningens parkeringar är hög. En av orsakerna har varit att Mosshagestigens priser har varit oförändrade under en längre tid.

Under åren har styrelsen arbetat med lösningar som inte har behövt påverkar priserna. Tyvärr räcker inte dessa åtgärder längre och administrationen för parkeringarna tar alt mer tid. Samtidigt som det är mer regel än undantag att gäster inte hittar plats när de kommer på besök.

Därför har styrelsen bestämt att införa följande förändringar

 1. Tillfälliga boendestillstånd (30 dagar) höjs från 200kr per månad till 350kr per månad – Redan infört
 2. Tillfälliga boendetillstånd kommer ENDAST kunna tilldelas till de som väntar för din FÖRSTA parkering – gäller från 1 juli 2019
 3. Gästparkeringen höjs från 5kr per timme till 8kr per timme – Redan infört
 4. Max två parkeringsplatser per hushåll – redan infört
 5. Max en carport per hushåll – Redan infört
 6. Priser för parkering:
  1. Carport 400kr per månad
  2. Parkeringsplats 200kr per månad
 7. Priset för andra parkering kommer att förändras – En höjning är att vänta. Det är dock inte beslutad när men kommer att aviseras i god tid innan