Styrelsen välkomnar samarbetet med Faktum som tar över den ekonomiska förvaltningen och AdEx som tar över den tekniska förvaltningen av föreningen efter årsskiftet.

https://www.fastum.se

http://www.adex.se

Kort kan styrelsen meddela att det har varit en tung och intensiv höst med mycket arbete, förhandlingar, uppföljningar, kontroller, budgetarbete m.m. Detta har gjort att information och nyhetsbrev har fått lyda. Styrelsens ambition med föreningens nya förvaltningen är att förbättra just denna del.

 

Om vi inte ses… Ha en underbar jul!!!

 

Komihåg: Underhåll av gator och vägar hinner inte alltid med när vädret växlar snabbt. Det blir lätt väldigt halt tidvis men arbetet med sandning och snöröjning kommer, dock inte så snabbt som vi önskar alla gånger.