Kommande arbeten på Mosshagestigen

Vecka 22 – Startar taktvättsarbete. Alla tak på föreningen kommer att tvättas rent. Arbetet kommer att pågå 4 till 6 veckor.

Vecka 23 – Kommer gatlamporna vid bilvägen att bytas ut. Detta är en del i projektet att förbättra och göra området ljusare.

Vecka 22 – Fler sopkärl har beställts och sätts upp på valda platser. Soprum som har funnits kvar i höghusen kommer att stängas.

OVK-besiktning av ventilationen

Vi kommer att genomföra rensning av ventilations system samt OVK besiktning av ventilationen. Detta för att uppfylla gällande myndighetskrav som ett led i processen med att förbättra ert inomhusklimat. Besiktningen kommer att utföras av OVK Firman i Stockholm AB. Vidare information om detta kan ges av föreningen.

Med tanke på rådande situation med COVID-19 pandemin, kan vi försäkra er att vi tar rekommenderade säkerhetsåtgärder (såsom engångs handskar och munskydd) för allas säkerhet.

För att kunna utföra besiktningen krävs att vi har åtkomst till alla lägenheter. Det är därför ytterst viktigt att vi har tillgång till Er lägenhet nedanstående datum. Besiktning utförs mellan kl  08.00 – 16.00.

Rensning av ventilations system och OVK besiktning kommer att utföras  under perioden

Tisdag 6 April till Fredag den 7 Maj 2021

Vi återkommer med mer specifik avisering om just er bostad.

Alla carport städas vecka 24

Försök att inte ha bilen parkerad i din carport på dagtid (7-16) under vecka 24. Eftersom arbetet kommer ffa ske på torsdag den 11 juni kl. 07.00-16.00. Är det friparkering för alla ”cartport”-bilar under den tiden.

Om alla parkeringar är upptagna är det ok att parkera på andra ställen. Dock INTE på gräsmatta eller att bilen stör/hindrar trafik.

OVK aviseringar i din brevlåda idag

Obligatorisk ventilationskontroll OVK

https://www.boverket.se/sv/byggande/halsa-och-inomhusmiljo/ventilation/ovk/

Föreningen med hjälp av OVK firman i Stockholm AB kommer att genomföra en obligatorisk besiktning av ventilationen för att uppfylla gällande myndighetskrav. Besiktning av ventilation innebär att luftflöderna där ventiler finns kommer att mätas (finns vanligtvis i kök, WC, badrum och klädkammare).

Med tanke på rådande situation med Covid19 pandemi, kan OVK firman i Stockholm AB försäkra att alla säkerhetsåtgärder kommer att vidtas (bl.a. kommer engångshandskar och munskydd att bytas ut efter varje besök).

För att kunna genomföra besiktningen krävs åtkomst till alla lägenheter. Det är därför ytterst viktigt att OVK firman hat tillgång till Er lägenhet mellan 08.00-16.00 på aviserat datum.

Vid EJ tillträde till Er lägenhet på aviserat datum kommer föreningen att debitera hushållet på nästa avi.

Om ingen inte kan vara hemma ska lägenhetsnyckeln finns i nyckeltuben. Det är viktigt och den boendes ansvar att kontakta kontaktpersonerna nedan om andra hinder finns snarast möjligt.

Giogos Pelekas, OVK firman i Stockholm AB – Tel. 076-564 04 04

Catharina Swartz, Fastum – Tel. 08-586 344 15

ServiceCenter Fastum – Tel. 90220

Åtgärder under Corona tiden

Från och med onsdagen den 18 mars utför föreningen och förvaltaren Fastum i första hand akuta åtgärder i lägenheter som exempelvis vattenläckor, strömförsörjning och avloppsstopp med risk för översvämning. Detta innebär att vi inte kommer att utföra arbeten i lägenheter som inte är akuta. Det gäller även OVKn, som kommer att göras senare. Nya aviseringar kommer at skickas ut.

Återkoppling kommer ske till den som anmält ärende till oss även om arbetet inte kan utföras just nu.

Vid alla lägenhetsarbeten vidtas försiktighetsåtgärder och därför tar inte personal i hand. Personal håller avstånd men fortsätter att ta hand om varandra på bästa sätt.

Kylan är snart över i ditt hem

Det är kallt hemma…

Detta beror på att föreningen har bytt ut alla tre undercentraler som styr värmen. Arbetet blev klar idag fredag den 20 september.

Undercentralerna kommer att komma igång under helgen men behöver ett par dagar för att nå ut till alla. Men andra ord kommer värmen tillbaka i början på nästa vecka.