Nyhetsblad v.11

Felanmälan – Under denna vecka klistrar vi fast lägenhetsnr och QR-kod till felanmälan på din ytterdörr. Du får en extra som du kan klistra fast på lämplig plats inne i lägenheten (förslagsvis på elcentralen).

Nytt telefonnummer föreningen. Telia har haft svårt att leverera vår nya nummer men vi hoppas på att få igång den om någon vecka. Föreningens nya nummer kommer vara 90440. Vi meddelar så fort den kommer igång.

Stäng fönster – Vår nya fastighetsskötare och grannar har meddelar att det är flera som lämnar fönster öppna efter sin tvättid. Det är viktigt att fönster och dörrar är stängda efter varje tvättpass.

Andrahandsuthyrningar – Ska du hyra ut en bostadsrätt i andra hand är det viktigt att du får godkännande från bostadsrättsföreningen. Trots att du äger bostaden måste du ta hänsyn till bostadsrättsföreningens stadgar och styrelse. Det finns även bestämmelser kring hur mycket du får ta ut i hyra och hur ett andrahandskontrakt ska upprättas.

http://www.brfmosshagestigen.se/for-boenden/andrahandsuthyrning/

Vid försäljning – Tänk på att meddela och boka en avflyttningskontroll innan du starta försäljningsprocess.

http://www.brfmosshagestigen.se/for-maklare/

Lite nytt från styrelsen

Tiden går fort under våren. Styrelsen arbetar på med Fastums överlämning, hur vi ska effektivisera arbetet med era inkomna ärenden och vårt nya ärendehanteringssystem. Styrelsen vill även passa på att välkomna Niklas som är vår nya fastighetsskötare. Som nu hjälper oss att komma ikapp med det som Fastum inte hann med.

Felanmälan

Vi har en ny länk till felanmälan och snart även ett telefonnr snart för alla typer av felanmälan.

https://brfmosshagestigen.summera.support/forms/default.aspx?WK=TSMMNH44IM00VQA

Gällande avier och parkeringar kan ni fortfarande kontakta Fastum på telefonnr 90220.

Altaner markiser regler

En påminnelse från våra stadgar. 42 § Övriga anordningar

 Anordningar såsom luftvärmepumpar, markiser, balkonginglasning, belysningsarmaturer, solskydd, parabolantenner etc. får monteras på husets utsida endast efter styrelsens skriftliga godkännande.

http://www.brfmosshagestigen.se/riktlinjer-altan-hack-och-staket/

Trappor ska fria

Trapphuset, korridoren är Din egen UTRYMNINGSVAG och vår ”angreppsväg” vid inträffad brand eller sjukdom. Belamra därför inte trapphuset, korridoren med hindrande eller brännbara föremål. Nästa liv vi försöker rädda kan vara Ditt eget

Ingen taktvätt

Den tänkta entreprenören har valt att inte fortsätta arbeta med oss. Det gör att vi måste planera om och börja om från början. Det betyder att taktvätten inte blir av i år.

Radonmätning hämtas fr.om vecka 9

Nu är perioden för radonmätning över. För att spara på pengar och resurser ber vi dig (som har fått puckar) att lämna in dosorna i ett märkt kuvert med ditt lägenhetsnummer (svart liten låda, 1st per våningsplan). Lämna in kuvertet i föreningens brevlåda på Mosshagestigen 9

Åtgärder för OVK

Det är dags för OVK åtgärder. Styrelsen har anlitat OVK firman Stockholm Giorgos Pelekas. Snart kommer aviseringar i brevlådan

Buskar och häckar

Vi startar även arbetet med buskarnas föryngrinsbekärning och häckklippning nu vecka 9.

Dags för radonmätning

Radon är en osynlig och luktfri gas som bildas när det radioaktiva grundämnet radium sönderfaller. När gasen i sin tur sönderfaller bildas så kallade radondöttrar, som är radioaktiva metallatomer.

Den mäts med hjälp av små dosor som ska finnas hemma i c:a två månader. Dosorna ska därefter tillbaka för analys.

Föreningens nivåer har varit låga vid tidigare mätningar. Det är kommunen som kräver att vi mäter vår förening med jämna mellanrum. Styrelsen delar ut dosorna denna vecka till de hushåll som ska mätas. När det är dags kommer styrelsen att hämta.

Taktvätten startar igen 4 april

Den 4 april kommer förra årets arbete med att tvätta tak att startas igen. Vi börjar med trähusen och punkthusen på etapp 1 (området närmast Salem).

Tänk på att våra tak är ganska smutsiga och att smuts rinner alltid ner. Täck över era utemöbler och lägg undan det som kan vara ömtåligt som blommor osv.

Sista chansen att hämta taggar 16/3 kl. 17-20

Sista chansen att hämta nya taggar på Mosshagestigen 147. Efter det kan taggar endast beställas via mail [info@brfmosshagestigen.se] till en kostnad av 250kr per tagg (första gången skickas tre st taggar). Taggarna skickas alltid som rekommenderat brev.

Onsdag 16 mars kl.18.00-20.00

Det är viktigt att ha med sig legitimation