Kylan är snart över i ditt hem

Det är kallt hemma…

Detta beror på att föreningen har bytt ut alla tre undercentraler som styr värmen. Arbetet blev klar idag fredag den 20 september.

Undercentralerna kommer att komma igång under helgen men behöver ett par dagar för att nå ut till alla. Men andra ord kommer värmen tillbaka i början på nästa vecka.

Seg internet eller dålig TV bild?

Det är för närvarande problem med bredbandsuppkopplingen på visa delar av Mosshagestigen.
Tycker du att problem med internet eller TVn?

 1. Kontrollera din uppkoppling genom att köra länkarna nedan i din dator eller mobil. (Uppkopplingen ska ligga runt 100Mbit/sec i nedladdning och uppladdning)
  https://www.speedtest.net
  http://www.bredbandskollen.se/
 2. Ligger siffrorna mycket lägre än 100Mbit/sec ska du göra en felanmälan till Telenor på tel 020-222 222

Ju fler som ringer in desto bättre underlag får Telenor för felsökning och åtgärd. Samtidigt som ärendet får högre prio.

https://www.telenor.se/kundservice/

Fjärrmärmeavbrott

Avbrottet gäller hela Mosshagestigen och kommer kommer att ske mellan onsdagen den 3 juli från klockan 19:00 fredagen den 5 juli klockan 19:00.

Det betyder att under en tid kommer vi inte ha varmt vatten. Tyvärr har vi inte fått reda på hur länge avbrottet ska vara än.

Kall vattnet berörs inte.

Avbrottet beror på att nya skolan Fågelsången (bygget) ska anslutas.

Vid frågor vänligen kontakta Söderstörns fjärrvärmes driftavdelning på telefon 08-534 705 00 eller våra förvaltare Adex på telefon 90220.

Förtätning Söderby gärde

Söderby Fastighetsutveckling har tillsammans med Salems kommun för avsikt att utreda möjligheten att förtäta området söder om BRF Mosshagestigen med bostäder och eventuellt någon eller några samhällsfastigheter. I arbetet ingår att säkerställa infarten till det nya
området. Genomförd utredning visar att vägen genom Brf Mosshagestigen är den mest lämpliga.
Området finns med i Salemkommuns översiktsplan på lämpliga platser för nya bostäder, se utdrag ur översiktsplan 2030.

Förtydligande om parkeringar på föreningen

Det blir fler och fler bilar och trycket på föreningens parkeringar är hög. En av orsakerna har varit att Mosshagestigens priser har varit oförändrade under en längre tid.

Under åren har styrelsen arbetat med lösningar som inte har behövt påverkar priserna. Tyvärr räcker inte dessa åtgärder längre och administrationen för parkeringarna tar alt mer tid. Samtidigt som det är mer regel än undantag att gäster inte hittar plats när de kommer på besök.

Därför har styrelsen bestämt att införa följande förändringar

 1. Tillfälliga boendestillstånd (30 dagar) höjs från 200kr per månad till 350kr per månad – Redan infört
 2. Tillfälliga boendetillstånd kommer ENDAST kunna tilldelas till de som väntar för din FÖRSTA parkering – gäller från 1 juli 2019
 3. Gästparkeringen höjs från 5kr per timme till 8kr per timme – Redan infört
 4. Max två parkeringsplatser per hushåll – redan infört
 5. Max en carport per hushåll – Redan infört
 6. Priser för parkering:
  1. Carport 400kr per månad
  2. Parkeringsplats 200kr per månad
 7. Priset för andra parkering kommer att förändras – En höjning är att vänta. Det är dock inte beslutad när men kommer att aviseras i god tid innan

Nu ska det bli rent i rören

Styrelsen har anlitat Lybecks högtryckstjänst AB för att genomföra en stamspolning för hela föreningen.

Detta innebär att inom kort kommer det komma aviseringar om att när detta kommer att i din bostad.

Mer information kommer i din brevlåda och i länken nedan.


Viktig information om eldningsförbudet

Länsstyrelsen har i dag fattat ett nytt beslut om eldningsförbud i Stockholms län. Beslutet innebär att det nu är tillåtet att grilla på egen tomt. Beslutet gäller från och med den 30 juli 2018 kl. 17.00.

Mer info på länsstyrelsens hemsida

https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/om-lansstyrelsen-stockholm/pressrum/nyheter/nyheter—stockholm/2018-07-30-nytt-beslut-om-eldningsforbud-i-stockholms-lan.html