Alla carport städas vecka 24

Försök att inte ha bilen parkerad i din carport på dagtid (7-16) under vecka 24. Eftersom arbetet kommer ffa ske på torsdag den 11 juni kl. 07.00-16.00. Är det friparkering för alla ”cartport”-bilar under den tiden.

Om alla parkeringar är upptagna är det ok att parkera på andra ställen. Dock INTE på gräsmatta eller att bilen stör/hindrar trafik.

OVK aviseringar i din brevlåda idag

Obligatorisk ventilationskontroll OVK

https://www.boverket.se/sv/byggande/halsa-och-inomhusmiljo/ventilation/ovk/

Föreningen med hjälp av OVK firman i Stockholm AB kommer att genomföra en obligatorisk besiktning av ventilationen för att uppfylla gällande myndighetskrav. Besiktning av ventilation innebär att luftflöderna där ventiler finns kommer att mätas (finns vanligtvis i kök, WC, badrum och klädkammare).

Med tanke på rådande situation med Covid19 pandemi, kan OVK firman i Stockholm AB försäkra att alla säkerhetsåtgärder kommer att vidtas (bl.a. kommer engångshandskar och munskydd att bytas ut efter varje besök).

För att kunna genomföra besiktningen krävs åtkomst till alla lägenheter. Det är därför ytterst viktigt att OVK firman hat tillgång till Er lägenhet mellan 08.00-16.00 på aviserat datum.

Vid EJ tillträde till Er lägenhet på aviserat datum kommer föreningen att debitera hushållet på nästa avi.

Om ingen inte kan vara hemma ska lägenhetsnyckeln finns i nyckeltuben. Det är viktigt och den boendes ansvar att kontakta kontaktpersonerna nedan om andra hinder finns snarast möjligt.

Giogos Pelekas, OVK firman i Stockholm AB – Tel. 076-564 04 04

Catharina Swartz, Fastum – Tel. 08-586 344 15

ServiceCenter Fastum – Tel. 90220

Åtgärder under Corona tiden

Från och med onsdagen den 18 mars utför föreningen och förvaltaren Fastum i första hand akuta åtgärder i lägenheter som exempelvis vattenläckor, strömförsörjning och avloppsstopp med risk för översvämning. Detta innebär att vi inte kommer att utföra arbeten i lägenheter som inte är akuta. Det gäller även OVKn, som kommer att göras senare. Nya aviseringar kommer at skickas ut.

Återkoppling kommer ske till den som anmält ärende till oss även om arbetet inte kan utföras just nu.

Vid alla lägenhetsarbeten vidtas försiktighetsåtgärder och därför tar inte personal i hand. Personal håller avstånd men fortsätter att ta hand om varandra på bästa sätt.

Kylan är snart över i ditt hem

Det är kallt hemma…

Detta beror på att föreningen har bytt ut alla tre undercentraler som styr värmen. Arbetet blev klar idag fredag den 20 september.

Undercentralerna kommer att komma igång under helgen men behöver ett par dagar för att nå ut till alla. Men andra ord kommer värmen tillbaka i början på nästa vecka.

Seg internet eller dålig TV bild?

Det är för närvarande problem med bredbandsuppkopplingen på visa delar av Mosshagestigen.
Tycker du att problem med internet eller TVn?

  1. Kontrollera din uppkoppling genom att köra länkarna nedan i din dator eller mobil. (Uppkopplingen ska ligga runt 100Mbit/sec i nedladdning och uppladdning)
    https://www.speedtest.net
    http://www.bredbandskollen.se/
  2. Ligger siffrorna mycket lägre än 100Mbit/sec ska du göra en felanmälan till Telenor på tel 020-222 222

Ju fler som ringer in desto bättre underlag får Telenor för felsökning och åtgärd. Samtidigt som ärendet får högre prio.

https://www.telenor.se/kundservice/

Fjärrmärmeavbrott

Avbrottet gäller hela Mosshagestigen och kommer kommer att ske mellan onsdagen den 3 juli från klockan 19:00 fredagen den 5 juli klockan 19:00.

Det betyder att under en tid kommer vi inte ha varmt vatten. Tyvärr har vi inte fått reda på hur länge avbrottet ska vara än.

Kall vattnet berörs inte.

Avbrottet beror på att nya skolan Fågelsången (bygget) ska anslutas.

Vid frågor vänligen kontakta Söderstörns fjärrvärmes driftavdelning på telefon 08-534 705 00 eller våra förvaltare Adex på telefon 90220.

Förtätning Söderby gärde

Söderby Fastighetsutveckling har tillsammans med Salems kommun för avsikt att utreda möjligheten att förtäta området söder om BRF Mosshagestigen med bostäder och eventuellt någon eller några samhällsfastigheter. I arbetet ingår att säkerställa infarten till det nya
området. Genomförd utredning visar att vägen genom Brf Mosshagestigen är den mest lämpliga.
Området finns med i Salemkommuns översiktsplan på lämpliga platser för nya bostäder, se utdrag ur översiktsplan 2030.