Dags för radonmätning

Radon är en osynlig och luktfri gas som bildas när det radioaktiva grundämnet radium sönderfaller. När gasen i sin tur sönderfaller bildas så kallade radondöttrar, som är radioaktiva metallatomer.

Den mäts med hjälp av små dosor som ska finnas hemma i c:a två månader. Dosorna ska därefter tillbaka för analys.

Föreningens nivåer har varit låga vid tidigare mätningar. Det är kommunen som kräver att vi mäter vår förening med jämna mellanrum. Styrelsen delar ut dosorna denna vecka till de hushåll som ska mätas. När det är dags kommer styrelsen att hämta.

Taktvätten startar igen 4 april

Den 4 april kommer förra årets arbete med att tvätta tak att startas igen. Vi börjar med trähusen och punkthusen på etapp 1 (området närmast Salem).

Tänk på att våra tak är ganska smutsiga och att smuts rinner alltid ner. Täck över era utemöbler och lägg undan det som kan vara ömtåligt som blommor osv.

Sista chansen att hämta taggar 16/3 kl. 17-20

Sista chansen att hämta nya taggar på Mosshagestigen 147. Efter det kan taggar endast beställas via mail [info@brfmosshagestigen.se] till en kostnad av 250kr per tagg (första gången skickas tre st taggar). Taggarna skickas alltid som rekommenderat brev.

Onsdag 16 mars kl.18.00-20.00

Det är viktigt att ha med sig legitimation

Kommande arbeten på Mosshagestigen

Vecka 22 – Startar taktvättsarbete. Alla tak på föreningen kommer att tvättas rent. Arbetet kommer att pågå 4 till 6 veckor.

Vecka 23 – Kommer gatlamporna vid bilvägen att bytas ut. Detta är en del i projektet att förbättra och göra området ljusare.

Vecka 22 – Fler sopkärl har beställts och sätts upp på valda platser. Soprum som har funnits kvar i höghusen kommer att stängas.

OVK-besiktning av ventilationen

Vi kommer att genomföra rensning av ventilations system samt OVK besiktning av ventilationen. Detta för att uppfylla gällande myndighetskrav som ett led i processen med att förbättra ert inomhusklimat. Besiktningen kommer att utföras av OVK Firman i Stockholm AB. Vidare information om detta kan ges av föreningen.

Med tanke på rådande situation med COVID-19 pandemin, kan vi försäkra er att vi tar rekommenderade säkerhetsåtgärder (såsom engångs handskar och munskydd) för allas säkerhet.

För att kunna utföra besiktningen krävs att vi har åtkomst till alla lägenheter. Det är därför ytterst viktigt att vi har tillgång till Er lägenhet nedanstående datum. Besiktning utförs mellan kl  08.00 – 16.00.

Rensning av ventilations system och OVK besiktning kommer att utföras  under perioden

Tisdag 6 April till Fredag den 7 Maj 2021

Vi återkommer med mer specifik avisering om just er bostad.