Styrelsen vill tacka alla medlemmar som kom förra måndag (6/11) för att träffa oss.

Det här är frågorna som togs upp

 1. Reklam och tidningar lämnas kvar i portar och under postboxar av de som delar ut. Det set inte trevligt ut
  – Styrelsen tar på sig att kontakta de som anlitar utdelarna för att få ordning på detta. Det har varit för många gånger som vår fastighetsskötare har forslat bor resterade tidningar och reklam.
 2. Byte av köksfläkt. Vilken fläkt ska jag välja om jag vill byta?
  – Det är viktigt att välja rätt typ av fläkt. Fläkten ser till att både ta hand om oset när det lagas mat och att luften ska cirkulera i ditt hem
  Rekommenderade fläktar är av märke Franke och modeler som slutar på -16. Exempelvis model 250-16, 251-16, 392-16 och 602-16.
 3. Föreningens nya fastighetsförvaltning och information om journr
  – Det har funnits ett fel på vår hemsida och informationen om våra förvaltare hade ”crashat”. Detta är nu åtgärdat och informationen stämmer igen.
  Här på hemsidan under rubriken För boenden hittar ni sidan Våra förvaltare.
  Den ekonomiska förvaltningen sköts av Fastum och den tekniska förvaltningen sköts av NewFast
 4. Stämma 2023. Vad händer med den?
  – Tyvärr kunder vi inte genomföra en helt stämma i juni, vilket vi måste ha 2023 och det måste vi enligt lag . Handlingar och kallelser är under tryck och så fort de är klara kommer Styrelsen att kalla till en ny stämma.
  Enligt våra stadgar ska kallelse till stämma skickas ut tidigast 6 veckor innan, dock senast 2 veckor innan datum för stämma.
 5. Flera boende har klagat på värmen
  – Våra undercentraler som sköter värmen har haft lite svårt att hänga med vädertemperatur förändringarna under hösten. Dessutom fick vi en störning i centralerna som nu är åtgärdad.
  Tänk på att det finns sätt att hålla rätt temperatur hemma. Gå in på länken nedan för att se vad du kan göra hemma.
  https://www.brfmosshagestigen.se/2023/10/17/kontrollera-varmen-hemma/
 6. Information. Det har kommit väldigt lite information under hösten
  – Mycket av vår information finns på vår hemsida men ja, det borde ha kommit ut mer information under hösten. Styrelsen instämmer och tar med sig kritiken. Vi kommer att jobba hårdare och få ut information oftare.

Höstarbete

Denna vecka har våra entrepenörer arbetat med lövupptagningen och gjort en enklare halkbekämpning inför kallare dagar.

För övrigt arbetar Styrelsen med budget 2024. Det är en uppgift som under rådande omständigheter tar mycket tid för både Styrelse och förvaltare.
Samtidigt arbetas det på med rutiner och ronderingar med vår nya fastighetsskötare NewFast. Brandkontroller och nya uppdaterade stadgar.