För kallelse Extrastämma 2023
Extrastämman kommer vara på Murgrönan 12 december 2023 kl. 19.30. Kallelse kommer i veckan.

Avgiftshöjning 2024
Styrelsen har beslutat att höja årsavgiften till föreningen med 5% och parkeringsplatser med 50kr per månad och parkeringsplats.

Föreningslokalen Mosshagestigen 147
Som vi informerade tidigare i år blev det en omfattande vattenskada i vår föreningslokal M147. Lokalen är riven och arbete pågår.

Lövupptagning
Den 4 december plockas löven i cartportarna upp.