Höststädning
Under vecka 12 har sand och grus plockats upp från våra gemensamma ytor. Arbetet kommer att fortsätta även under vecka 13 för att säkerställa att området hålls rent och snyggt.

Snöröjning
Styrelsen har noterat några klagomål angående snöröjningen under vintern. Vi tar dessa synpunkter på allvar och undersöker möjligheter till förbättringar inför nästa vinter.

Lokalen på Mosshagestigen 147
Vi vill informera om att återställningen av föreningslokalen har tyvärr drabbats av förseningar. Detta beror främst på att skadan visade sig vara större än förväntat i början och att flera leveranser av material har försenats. Vi jobbar aktivt med att minimera förseningarna och uppskattar ert tålamod och förståelse under denna period.

Grannsamverkan
Är du intresserad av att vara med och starta grannsamverkan? Ditt engagemang är avgörande för att skapa en tryggare och mer sammanhållen gemenskap. Kontakta oss gärna via länken nedan för mer information och för att anmäla ditt intresse:
Grannsamverkan

Carport och laddning av elbilar
Vi vill påminna om att eldosorna i våra carports är avsedda för motorvärmare och inte för laddning av elbilar. Systemet är inte dimensionerat för detta ändamål och kan riskera att överbelastas.

Ekonomi
Styrelsen har under vintern arbetat med att hålla kostnaderna nere för att kunna amortera på våra lån. Detta är särskilt viktigt med tanke på de höga räntorna. Er förståelse och stöd i ekonomiska frågor är mycket uppskattat.

Kommunikation
Vi vill även påminna om de olika kanaler som finns tillgängliga för att komma i kontakt med förvaltare och styrelse:

Tack för er uppmärksamhet och ert fortsatta engagemang för att göra vårt bostadsområde ännu bättre!

Med vänliga hälsningar,
Styrelsen för Brf Mosshagestigen