Kommunen har flera pågående byggprojekt och byggplaner. Bl.a. ska Salems centrum byggas om och det planernas för nytt ett bostadsområde mellan föreningen och järnvägen.

Allt nytt medför positiva och negativa konsekvenser. Oavsett är det viktigt att hålla sig uppdaterad om vad som händer. På kommunens hemsida finns information om pågående projekt, vad som är på gång och ansvariga (länk nedan).

http://www.salem.se/bygga-bo–miljo/kommunens-planarbete/detaljplaner/planprocessen/