Det är kallt hemma…

Detta beror på att föreningen har bytt ut alla tre undercentraler som styr värmen. Arbetet blev klar idag fredag den 20 september.

Undercentralerna kommer att komma igång under helgen men behöver ett par dagar för att nå ut till alla. Men andra ord kommer värmen tillbaka i början på nästa vecka.