Vi har för tillfället flera som har kallt hemma. Leverantörerna har kontrollerat installationen av centralerna och kan konstatera att det ser ok ut.
Det är inställningarna som behöver justeras. Men p.g.a att föreningen är så stor tar varje förändring tid.
Styrelsen har löpande kontakt med leverantören till det är löst på ett tillfredsställande sätt.