Från och med onsdagen den 18 mars utför föreningen och förvaltaren Fastum i första hand akuta åtgärder i lägenheter som exempelvis vattenläckor, strömförsörjning och avloppsstopp med risk för översvämning. Detta innebär att vi inte kommer att utföra arbeten i lägenheter som inte är akuta. Det gäller även OVKn, som kommer att göras senare. Nya aviseringar kommer at skickas ut.

Återkoppling kommer ske till den som anmält ärende till oss även om arbetet inte kan utföras just nu.

Vid alla lägenhetsarbeten vidtas försiktighetsåtgärder och därför tar inte personal i hand. Personal håller avstånd men fortsätter att ta hand om varandra på bästa sätt.