Obligatorisk ventilationskontroll OVK

https://www.boverket.se/sv/byggande/halsa-och-inomhusmiljo/ventilation/ovk/

Föreningen med hjälp av OVK firman i Stockholm AB kommer att genomföra en obligatorisk besiktning av ventilationen för att uppfylla gällande myndighetskrav. Besiktning av ventilation innebär att luftflöderna där ventiler finns kommer att mätas (finns vanligtvis i kök, WC, badrum och klädkammare).

Med tanke på rådande situation med Covid19 pandemi, kan OVK firman i Stockholm AB försäkra att alla säkerhetsåtgärder kommer att vidtas (bl.a. kommer engångshandskar och munskydd att bytas ut efter varje besök).

För att kunna genomföra besiktningen krävs åtkomst till alla lägenheter. Det är därför ytterst viktigt att OVK firman hat tillgång till Er lägenhet mellan 08.00-16.00 på aviserat datum.

Vid EJ tillträde till Er lägenhet på aviserat datum kommer föreningen att debitera hushållet på nästa avi.

Om ingen inte kan vara hemma ska lägenhetsnyckeln finns i nyckeltuben. Det är viktigt och den boendes ansvar att kontakta kontaktpersonerna nedan om andra hinder finns snarast möjligt.

Giogos Pelekas, OVK firman i Stockholm AB – Tel. 076-564 04 04

Catharina Swartz, Fastum – Tel. 08-586 344 15

ServiceCenter Fastum – Tel. 90220