Radon är en osynlig och luktfri gas som bildas när det radioaktiva grundämnet radium sönderfaller. När gasen i sin tur sönderfaller bildas så kallade radondöttrar, som är radioaktiva metallatomer.

Den mäts med hjälp av små dosor som ska finnas hemma i c:a två månader. Dosorna ska därefter tillbaka för analys.

Föreningens nivåer har varit låga vid tidigare mätningar. Det är kommunen som kräver att vi mäter vår förening med jämna mellanrum. Styrelsen delar ut dosorna denna vecka till de hushåll som ska mätas. När det är dags kommer styrelsen att hämta.