Tiden går fort under våren. Styrelsen arbetar på med Fastums överlämning, hur vi ska effektivisera arbetet med era inkomna ärenden och vårt nya ärendehanteringssystem. Styrelsen vill även passa på att välkomna Niklas som är vår nya fastighetsskötare. Som nu hjälper oss att komma ikapp med det som Fastum inte hann med.

Felanmälan

Vi har en ny länk till felanmälan och snart även ett telefonnr snart för alla typer av felanmälan.

https://brfmosshagestigen.summera.support/forms/default.aspx?WK=TSMMNH44IM00VQA

Gällande avier och parkeringar kan ni fortfarande kontakta Fastum på telefonnr 90220.

Altaner markiser regler

En påminnelse från våra stadgar. 42 § Övriga anordningar

 Anordningar såsom luftvärmepumpar, markiser, balkonginglasning, belysningsarmaturer, solskydd, parabolantenner etc. får monteras på husets utsida endast efter styrelsens skriftliga godkännande.

http://www.brfmosshagestigen.se/riktlinjer-altan-hack-och-staket/

Trappor ska fria

Trapphuset, korridoren är Din egen UTRYMNINGSVAG och vår ”angreppsväg” vid inträffad brand eller sjukdom. Belamra därför inte trapphuset, korridoren med hindrande eller brännbara föremål. Nästa liv vi försöker rädda kan vara Ditt eget

Ingen taktvätt

Den tänkta entreprenören har valt att inte fortsätta arbeta med oss. Det gör att vi måste planera om och börja om från början. Det betyder att taktvätten inte blir av i år.

Radonmätning hämtas fr.om vecka 9

Nu är perioden för radonmätning över. För att spara på pengar och resurser ber vi dig (som har fått puckar) att lämna in dosorna i ett märkt kuvert med ditt lägenhetsnummer (svart liten låda, 1st per våningsplan). Lämna in kuvertet i föreningens brevlåda på Mosshagestigen 9

Åtgärder för OVK

Det är dags för OVK åtgärder. Styrelsen har anlitat OVK firman Stockholm Giorgos Pelekas. Snart kommer aviseringar i brevlådan

Buskar och häckar

Vi startar även arbetet med buskarnas föryngrinsbekärning och häckklippning nu vecka 9.